Вы здесь

 

Новости Чугуевской налоговой

ДФСУ в листі від 15.02.2016 р. № 3081/6/99-99-19-02-02-15 розглянула питання щодо обкладення податком на прибуток операцій фінансового лізингу.
Нагадаємо: об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування фінрезультату до оподаткування, визначеного відповідно до П(С)БО чи МСФЗ, на різниці, які виникають згідно із положеннями р. ІІІ ПКУ.

Фахівці ДФСУ в підкатегорії 108.02.01 «ЗІР» роз’яснили: у разі якщо в сільськогосподарського товаровиробника у власності та/або користуванні, у т.ч. на умовах оренди, є земельна(і) ділянка(и), що розташована(і) в межах території одного органу місцевого самоврядування, та її місцезнаходження збігається із місцезнаходженням платника, такий сільськогосподарський товаровиробник на виконання норм пп. 298.8.1 ПКУ має подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку) і загальну, і звітну податкову декларацію платника єдиного податку групи 4.

ДФСУ в листі від 15.02.2016 р. № 3174/6/99-99-19-02-02-15 розглянула питання щодо обкладення податком на прибуток операції зі збільшення додаткового капіталу на суму кредиторської заборгованості.
Податківці наголосили: можливість збільшення засновником, який водночас є кредитором товариства, статутного капіталу товариства за рахунок погашення сформованої раніше кредиторської заборгованості шляхом унесення до його статутного капіталу майнових прав на зазначену кредиторську заборгованість чинним законодавством не передбачена (ст. 86 ГКУ).

ДФСУ в листі від 11.02.2016 р.№ 2874/6/99-99-19-03-02-15 розглянула питання щодо порядку відображення в податковій звітності з ПДВ перерахунку частки використання в оподатковуваних операціях необоротних активів, придбаних до 01.07.2015 р. підприємством — виробником лікарських засобів і виробів медичного призначення.

ДФСУ в листі від 18.02.2016 р. № 3616/6/99-99-19-02-02-15 розглянула питання щодо визначення різниць за резервами (забезпеченнями) для відшкодування наступних витрат, сформованих до 01.01.2015 р.

ДФС у листі від 02.03.2016 р. № 2267/С/99-99-17-03-03-14 нагадала: дохід платника податку від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року обкладається ПДФО за ставкою 5% та військовим збором — за ставкою 1,5%.

У разі якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини іншим суб’єктам господарювання, податок за такі земельні ділянки та за земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території (п. 284.3 ПКУ).
Ставки земельного податку за площі, що надаються в оренду на неповний робочий день (кілька годин на тиждень або день), нормами чинного законодавства не передбачено.

Податківці в підкатегорії 106.07 системи «ЗІР» роз’яснили: у декларації на нерухоме майно передбачено заповнення в табличній частині Декларації колонки 7 «Річна сума податку на нерухоме майно, яка підлягає сплаті за даними платника», де вказується річна сума податку (у гривнях із копійками з округленням до двох десяткових знаків), яка розраховується, виходячи із загальної площі об’єкта нерухомості, на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

Належним чином оформлені договори оренди земельних часток (паїв) є підставою для включення таких земельних часток (паїв) до розрахунку єдиного податку для платників групи 4. Про це повідомляє ДФС у листі від 04.02.2016 р. № 2366/6/99-99-19-03-02-15.

Фахівці ДФСУ в листі від 24.02.2016 р. № 4074/6/99-99-19-03-03-15 нагадали виробникам алкогольних напоїв, що сума акцизного податку, яка повинна бути сплачена з метою придбання марок акцизного податку, розраховується виходячи із:
• ставок податку на одиницю готової продукції (яка класифікується за кодом 2208 90 69 00 УКТ ЗЕД);
• місткості тари;
• міцності готової продукції (тобто сукупного вмісту спирту в такій продукції).

Відповідно до абз. 8 пп. 291.5.1 Податкового кодексу України не можуть бути платниками єдиного податку суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність із надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що НЕ підлягає ліцензуванню).

Чугуївська ОДПІ нагадує, що 11 березня набирає чинності наказ Мінфіну від 21.01.2016 р. № 13, яким, серед іншого, затверджено нову форму Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1)*
Рекомендації щодо заповнення цього звіту Мінфін виклав в Інструкції щодо заповнення Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за формою № ЗВР-1, а саме:
- у рядку "До державної податкової інспекції" зазначається назва району, міста, району в місті та міста (для міст з районним розподілом).

На складені акцизні накладні/розрахунки коригування накладаються електронні цифрові підписи посадових осіб платника акцизного податку, який реалізує пальне, у такому порядку:
• першим — електронний цифровий підпис головного бухгалтера (бухгалтера) або електронний цифровий підпис керівника чи уповноваженої особи;
• другим — електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки платника акцизного податку (за наявності).
Платник акцизного податку, що є фізичною особою — підприємцем, накладає:

ДФС України у листі від 11.02.2016 р. №2876/6/99-99-19-03-02-15 повідомлено, що періодичність складання зведених податкових накладних протягом звітного (податкового) періоду на одного контрагента-покупця може бути передбачено у цивільно-правовому договорі з ним. Протягом звітного (податкового) періоду платник податку має право на складання однієї зведеної податкової накладної, яка складається не пізніше останнього дня такого періоду, або двох та більше податкових накладних, виходячи із умов, передбачених у цивільно-правовому договорі.

Так, для проведения сверок гражданам нужно лично обратиться в Центры обслуживания плательщиков по месту регистрации, имея при себе оригиналы документов о праве собственности на это имущество.
Физические лица - плательщики налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, вправе обратиться с письменным заявлением для проведения сверки данных относительно:
а) объектов жилой и / или нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности налогоплательщика;

Для цього їм необхідно лише скористатися сучасним Інтернет-сервісом ДФС України «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків»
Зазначена електронна послуга функціонує вже майже півроку і добре зарекомендувала себе серед користувачів.

Чугуївська ОДПІ звертає увагу, що кампанія декларування доходів, отриманих громадянами у 2015 році, триває.
Відповідно до Конституції України кожен громадянин зобов’язаний сплачувати податки і збори у порядку та розмірах, встановлених законом.
Нагадуємо, що відповідно до статті 163 Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями (далі — Кодекс) податком на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) підлягає оподаткуванню загальний річний оподатковуваний дохід, який включає доходи, як з джерел їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

Чугуївська ОДПІ нагадує, що починаючи з 2016 року авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються самостійно згідно з фактичними даними розміру чистого доходу, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу.
Такі авансові платежі сплачуються до бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня).

В ГУ ДФС у Харківській області нагадують, що ліцензії на право роздрібної торгівлі підакцизною групою товарів можна отримати як у Центрах обслуговування платників при державних податкових інспекціях, так й у Головному управлінні ДФС у Харківській області.
Для отримання ліцензії, підприємці мають надати такі документи:
- заяву;
- копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату.
Ліцензії або рішення про відмову у видачі їх заявнику видається не пізніше 10 календарних днів від дня отримання документів.

Страницы