Вы здесь

Оподаткування відсотків за депозитними вкладами

Головне управління ДПС у Харківській області повідомляє, що до пасивних доходів, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб, належать відсотки на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок.
Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді відсотків є особа, яка здійснює таке нарахування.
Доходи, у вигляді відсоткіів на суми банківських депозитних рахунків, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування.
Ставка податку на доходи фізичних осіб на доходи у вигляді відсотків на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок встановлюються у розмірі 18 % до бази оподаткування.Такі доходи є об'єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5 %.
У строки, визначені для місячного податкового періоду, податковим агентом до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку на доходи фізичних осіб, нарахованого за ставкою 18 % із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків (пп. 170.4.1 ст. 170 Податкового кодексу).
Отже, банківська установа, яка є податковим агентом, перераховує податок на доходи фізичних осіб із сум відсотків, нарахованих за звітний місяць на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків фізичних осіб.
Таке перерахування здійснюється у термін не пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу.
0991210516