Вы здесь

 

Новости Чугуевской налоговой

Постановою КМУ від 24.02.2016 р. № 156 унесено зміни до Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 р. № 11 (далі — Порядок № 11). Ухвалення постанови обумовлено необхідністю узгодження Порядку № 11 із нормами ПКУ.

Чугуївська ОДПІ інформує: якщо в податковій накладній усі обов’язкові реквізити заповнені правильно та достовірно, то незалежно від того, що в полі «Особа (платник податку) — продавець» або графі «Особа (платника податку) — покупець» поряд із прізвищем, ім’ям і по батькові фізособи, зареєстрованої як платник ПДВ, міститься абревіатура ФОП, ФО-П або СПД-ФО, така податкова накладна вважається заповненою без порушень (за умови правильності заповнення всіх інших реквізитів).

Кабмін своєю постановою від 02.03.2016 р.№ 142 (далі — Постанова) уніс зміни до постанови КМУ «Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України» від 22.05.2012 р. № 436.
Зокрема, Постановою передбачено таке:
• відмінено обов'язкову сертифікацію під час переміщення через митний кордон України продуктів лову та харчової продукції з нього. А документом, що підтверджуватиме якість таких продуктів іноземного виробництва, визначено ветеринарне свідоцтво;

Відповідно до пп. 14.1.147 ст. 14 ПКУ, плата за землю — обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності (далі — орендна плата).
Згідно зі ст.ст. 269, 270 ПКУ, платниками земельного податку (далі — податок) є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об’єктом оподаткування — земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

ДФСУ в листі від 04.03.2016 р. № 7892/7/99-99-19-03-02-17 надала роз’яснення щодо визначення відповідності сільгосппродукції певному коду товарної класифікації згідно з УКТ ЗЕД.

ДФС у листі від 22.02.2016 р. № 3744/10/28-10-06-11 нагадала: порядок подання Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України та знаходяться за її межами (далі — Декларація), та отримання ними довідки про проведення декларування за встановленою формою передбачено спільним листом НБУ та ДПАУ від 17.04.2003 р. № 28-311/1929-2823, № 3368/5/23-5316.

Уряд ухвалив постанову «Про вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для окремих сфер застосування» від 02.03.2016 р. № 149. Нею затверджені вимоги до РРО, які застосовуються під час здійснення операцій із:
• купівлі-продажу іноземної валюти;
• приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування.

ДФСУ в листі від 11.02.2016 р. № 2884/6/99-99-19-02-01-15 нагадала: згідно із пп. 133.4.2 ПКУ, унесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій благодійна організація не сплачує податок на прибуток із будь-яких доходів, отриманих від статутної діяльності, у т.ч.

ДФСУ в листі від 15.02.2016 р. № 3081/6/99-99-19-02-02-15 розглянула питання щодо обкладення податком на прибуток операцій фінансового лізингу.
Нагадаємо: об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування фінрезультату до оподаткування, визначеного відповідно до П(С)БО чи МСФЗ, на різниці, які виникають згідно із положеннями р. ІІІ ПКУ.

Фахівці ДФСУ в підкатегорії 108.02.01 «ЗІР» роз’яснили: у разі якщо в сільськогосподарського товаровиробника у власності та/або користуванні, у т.ч. на умовах оренди, є земельна(і) ділянка(и), що розташована(і) в межах території одного органу місцевого самоврядування, та її місцезнаходження збігається із місцезнаходженням платника, такий сільськогосподарський товаровиробник на виконання норм пп. 298.8.1 ПКУ має подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку) і загальну, і звітну податкову декларацію платника єдиного податку групи 4.

ДФСУ в листі від 15.02.2016 р. № 3174/6/99-99-19-02-02-15 розглянула питання щодо обкладення податком на прибуток операції зі збільшення додаткового капіталу на суму кредиторської заборгованості.
Податківці наголосили: можливість збільшення засновником, який водночас є кредитором товариства, статутного капіталу товариства за рахунок погашення сформованої раніше кредиторської заборгованості шляхом унесення до його статутного капіталу майнових прав на зазначену кредиторську заборгованість чинним законодавством не передбачена (ст. 86 ГКУ).

ДФСУ в листі від 11.02.2016 р.№ 2874/6/99-99-19-03-02-15 розглянула питання щодо порядку відображення в податковій звітності з ПДВ перерахунку частки використання в оподатковуваних операціях необоротних активів, придбаних до 01.07.2015 р. підприємством — виробником лікарських засобів і виробів медичного призначення.

ДФСУ в листі від 18.02.2016 р. № 3616/6/99-99-19-02-02-15 розглянула питання щодо визначення різниць за резервами (забезпеченнями) для відшкодування наступних витрат, сформованих до 01.01.2015 р.

ДФС у листі від 02.03.2016 р. № 2267/С/99-99-17-03-03-14 нагадала: дохід платника податку від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року обкладається ПДФО за ставкою 5% та військовим збором — за ставкою 1,5%.

У разі якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини іншим суб’єктам господарювання, податок за такі земельні ділянки та за земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території (п. 284.3 ПКУ).
Ставки земельного податку за площі, що надаються в оренду на неповний робочий день (кілька годин на тиждень або день), нормами чинного законодавства не передбачено.

Податківці в підкатегорії 106.07 системи «ЗІР» роз’яснили: у декларації на нерухоме майно передбачено заповнення в табличній частині Декларації колонки 7 «Річна сума податку на нерухоме майно, яка підлягає сплаті за даними платника», де вказується річна сума податку (у гривнях із копійками з округленням до двох десяткових знаків), яка розраховується, виходячи із загальної площі об’єкта нерухомості, на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

Належним чином оформлені договори оренди земельних часток (паїв) є підставою для включення таких земельних часток (паїв) до розрахунку єдиного податку для платників групи 4. Про це повідомляє ДФС у листі від 04.02.2016 р. № 2366/6/99-99-19-03-02-15.

Фахівці ДФСУ в листі від 24.02.2016 р. № 4074/6/99-99-19-03-03-15 нагадали виробникам алкогольних напоїв, що сума акцизного податку, яка повинна бути сплачена з метою придбання марок акцизного податку, розраховується виходячи із:
• ставок податку на одиницю готової продукції (яка класифікується за кодом 2208 90 69 00 УКТ ЗЕД);
• місткості тари;
• міцності готової продукції (тобто сукупного вмісту спирту в такій продукції).

Відповідно до абз. 8 пп. 291.5.1 Податкового кодексу України не можуть бути платниками єдиного податку суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність із надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що НЕ підлягає ліцензуванню).

Чугуївська ОДПІ нагадує, що 11 березня набирає чинності наказ Мінфіну від 21.01.2016 р. № 13, яким, серед іншого, затверджено нову форму Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1)*
Рекомендації щодо заповнення цього звіту Мінфін виклав в Інструкції щодо заповнення Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за формою № ЗВР-1, а саме:
- у рядку "До державної податкової інспекції" зазначається назва району, міста, району в місті та міста (для міст з районним розподілом).

Страницы