Вы здесь

 

Харків’яни – найактивніші користувачі електронного кабінету платника

Харківський регіон на 1-му місці по використанню платниками сервісу «Електронний кабінет платника». В Головному управлінні фіскальної служби області відзначають, що станом на 01.01.2018, показник надання податкових декларацій, поданих за допомогою електронних сервісів ДФС платниками територіальних органів ГУ ДФС у Харківській області, сягнув 73,8 %.
Звертаємо увагу, що за допомогою приватної частини сервісу «Електронний кабінет платника» (далі - ЕКП), що розташований за адресою https://cabinet.sfs.gov.ua, існує можливість подання наступних документів в електронному вигляді:
- декларації про майновий стан i доходи, в тому числі громадянами та особами, які провадять незалежну професійну діяльність;
- для отримання Інформації про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – у формі Запиту про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.
В цих випадках робота з електронним сервісом в особистому кабінеті здійснюється з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) – ключа, згенерованого як для фізичної особи.
http://mistaua.com/k/kharkivskaodpi
http://rajradazm.at.ua/forum/4-13320-1

До уваги громадян й підприємців! Декларація про майновий стан і доходи подається за новою формою
Головне управління ДФС у Харківській області нагадує, що наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 №556 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859» змінено форму декларації про майновий стан і доходи та внесено корективи до інструкції щодо її заповнення.
Наказ набрав чинності 31 грудня 2017 року.
Тобто, починаючи з 01.01.2018, Декларація подається за новою формою в один із таких способів на вибір платника податку:
1) особисто платником податку або уповноваженою на це особою;
2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
3) засобами електронного зв'язку в електронній формі із застосуванням електронного цифрового підпису.
Декларації подаються за звітний (податковий) період, що дорівнює:
1) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб (громадян) - до 1 травня року, що настає за звітним;
2) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - підприємців - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.
http://rajradazm.at.ua/forum/4-13321-1

Куди подавати декларацію про майновий стан і доходи громадянам – переселенцям
Згідно з ст. 67 Конституції України кожен громадянин зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Таким чином, платник податку, який відповідно до норм чинного законодавства зобов’язаний (має право) подати декларацію, у тому числі з метою реалізації права на податкову знижку, повинен подати Декларацію за податковою адресою (за місцем реєстрації).
Пунктом 45.1 ст. 45 ПКУ встановлено, що податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі.
При цьому платник податків – фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.
У зв’язку з ситуацією, яка склалася у Донецькій та Луганській областях функціональні обов’язки з обслуговування громадян-переселенців покладаються у межах компетенції на територіальні органи, які знаходяться на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.
Нагадуємо, що процедуру та порядок реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та перелік необхідних для цього документів передбачено Законом України від 11 грудня 2003 року № 1382-IV «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 1382).
Разом з цим, п.70.7 ст 70 ПКУ передбачено, що фізичні особи – платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Відповідно до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №822, фізичні особи – платники податків зобов’язані інформувати контролюючі органи про зміну даних шляхом подання заяви за формою № 5ДР.
Платник податку – переселенець, який вніс відомості про зміну місця проживання, відповідно до Закону № 1382, подає Декларацію до контролюючого органу за місцем його реєстрації, як тимчасового переселенця за умови подання заяви за формою № 5ДР.
http://rajradazm.at.ua/forum/4-13322-1

Як громадянину сплатити податок при продажу рухомого майна
Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого майна визначено ст. 173 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).
Дохід платника податку від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною в пункті 167.2 статті 167 Кодексу, тобто 5%.
Для цілей цієї статті під продажем розуміється будь-який перехід права власності на об'єкти рухомого майна, крім їх успадкування та дарування.
Дохід від продажу об'єкта рухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта.
Дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку).
Як виняток, під час продажу одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда протягом звітного (податкового) року доходи продавця від зазначених операцій не оподатковуються .
Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року другого та наступних об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%.
У разі якщо стороною договору купівлі-продажу об'єкта рухомого майна є юридична особа чи фізична особа - підприємець, така особа вважається податковим агентом платника податку та зобов'язана виконати всі функції податкового агента. При цьому податковий агент утримує податок за ставками 5% з урахуванням інформації про черговість продажу рухомого майна, зазначеної платником податку у договорі купівлі-продажу чи в окремій заяві.
У разі якщо об'єкт рухомого майна продається (обмінюється) за посередництвом юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) або представництва нерезидента чи фізичної особи - підприємця, або укладення та оформлення договорів відчуження транспортних засобів у присутності посадових осіб органів, які здійснюють реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів, такий посередник або відповідний орган виконує функції податкового агента стосовно подання до контролюючого органу інформації про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку в порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку, а платник податку під час укладання договору зобов'язаний самостійно сплатити до бюджету податок з доходу від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого майна.
Дохід від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого майна, що здійснюються фізичними особами - нерезидентами, оподатковується в порядку, встановленому для резидентів, за ставкою 18% .
Слід зазначити, що платник податку до 1 травня року, що настає за звітним, зобов'язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) до органів державної податкової служби за місцем реєстрації.
Згідно із п. 179.2 ст. 179 Кодексу обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи: виключно від податкових агентів; від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок.
http://rajradazm.at.ua/forum/4-13323-1

Застосування податкової соціальної пільги в 2018 році
19.01.2018 - Головне управління ДФС у Харківській області
ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.
Законом України "Про державний бюджет на 2018 рік" від 07.12.2017 року № 2246 V-ІІІ, з 1 січня 2018 року прожитковий мінімум для працездатної особи (в розрахунку на місяць) установлено в розмірі 1762 грн.
Отже розмір доходу (заробітної плати), що дає право на податкову соціальну пільгу у 2018 році, становить 2470 грн. на місяць (1762 грн. х 1,4).
Зазначена норма передбачена пп. 169.4.1 ст. 169 Податкового Кодексу України.
http://rajradazm.at.ua/forum/4-13324-1

На Харківщині триває роз’яснювальна кампанія від фіскальної служби
18.01.2018 - Головне управління ДФС у Харківській області
Початок року. Нові зміни в податковому законодавстві. Фахівці Головного управління фіскальної служби області продовжують ознайомлювати підприємців з основними законодавчими аспектами. Черговий роз’яснювальний захід відбувся в Консалтинговому центрі при Харківському міському центрі зайнятості.
Категорія слухачів – майбутні бізнесмени. Тож для них найактуальніша інформація з основ ведення підприємницької діяльності. Серед них і порядок застосування спрощеної системи оподаткування, алгоритм її відкриття та особливості ведення, розміри ставок єдиного податку та терміни його сплати, правильність заповнення звітів та порядок їх надання до податкових інспекцій.
У зв’язку з тим, що наразі триває кампанія декларування доходів, яка розпочалася 1 січня, податківці вручили присутнім інформаційні листівки та запросили до податкових інспекцій для подання декларації про майновий стан та доходи.
http://rajradazm.at.ua/forum/4-13325-1

Змінено ставки акцизного податку на тютюнові вироби
18.01.2018 - Головне управління ДФС у Харківській області
Зростання акцизів відбуватиметься у декілька етапів. Максимальний розмір буде досягнуто в 2025 році.
Так, відповідно до пп. 215.3.2 Податкового кодексу України, специфічні ставки акцизного податку на продукцію, що відповідає кодам 2401, 2402 10 00 00 і 2403 УКТ ВЭД, зростуть з 559,78 до 2601,91 грн. за 1 кілограм (нетто), а ставки акцизу на сигарети без фільтру, цигарки, а також сигарети з фільтром (коди 2402 20 90 10 і 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД, відповідно) - з 445,56 до 2071,01 грн. за 1000 штук.
Крім того, збільшується розмір мінімального акцизного податкового зобов'язання по сплаті акцизного податку з тютюнових виробів - сигарет без фільтру, цигарок, а також сигарет з фільтром - з 596,05 до 2770,50 грн. (пп. 215.3.3 НКУ).
Ще раз звертаємо вашу увагу на те, що ставки, і розмір мінімального акцизного податкового зобов'язання зростатимуть у декілька етапів.
Так, в період з 01.01.2018 до 31.12.2018:
- специфічні ставки акцизного податку на продукцію, що відповідає кодам 2401, 2402 10 00 00 і 2403 УКТ ВЭД, складуть 726,15 грн. за 1 кілограм (нетто);
- специфічні ставки акцизного податку на продукцію, що відповідає кодам 2402 20 90 10 і 2402 20 90 20 УКТ ВЭД, - 577,98 грн. за 1000 штук;
- мінімальне акцизне податкове зобов'язання по сплаті акцизного податку з тютюнових виробів - 773,20 гривень.
http://rajradazm.at.ua/forum/4-13326-1

Харківські митники виявили старовинну книгу
17.01.2018 - Головне управління ДФС у Харківській області
Напередодні на митному посту «Харків-пасажирський» харківські митники виявили старовинну книгу «Сочинения Л.Н.Толстого. Часть восьмая. Война и мир», 1880 року видання.
Під час митного контролю потягу сполученням «Кривий Ріг – Дніпро - Москва», пасажирка при усному декларуванні заявила, що заборонених або обмежених до переміщення предметів у неї має. Але під час огляду її речей в сумці без ознак приховування, була виявлена старовинна книга 1880 року видання.
Відносно правопорушниці складено протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України.
Харківська митниця ДФС нагадує, що предмети, які виготовлені до 1950 року, та твори друку, які видані до 1945 року, при переміщенні потребують подання дозволу Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України або експертного висновку, виданого державними установами, закладами культури, іншими організаціями, уповноваженими на проведення державної експертизи культурних цінностей.
http://rajradazm.at.ua/forum/4-13327-1

На допомогу армії харків’яни сплатили торік 810 мільйонів гривень
17.01.2018 - Головне управління ДФС у Харківській області
Мешканці Харківщини протягом 2017 року доправили до державного бюджету 809,8 млн.грн. військового збору. У зрівнянні з минулорічним періодом надходження збору зросли на 223,9 млн. грн. ( за 2016 рік зібрано 585,9 млн.грн.).
Забезпечено і позитивну та стабільну динаміку надходжень податку на підтримку армії від представників усіх сфер економіки регіону.
Якщо надходження першого місяця минулого року склали 48,1 млн. грн, то вже у лютому надійшло 58,4 млн. грн. Навесні зафіксовано суму надходжень в середньому 63 млн. грн. Перший літній місяць приніс до державної казни 75,3 млн. грн. А у грудні зафіксовано найвищий показник - 87,1 млн. грн., що перевищило минулорічні надходження на 20,7 млн. грн.
Серед районів нашого міста, в яких забезпечено найбільші суми надходжень військового збору, податківці відзначили Київський – 123,6 млн. грн., Шевченківський – 115,6 млн. грн., Холодногірський – 90,5 млн. грн. та Основ’янський – 57,2 млн. грн.
В Харківській області лідирують Красноградський – майже 30,2 млн. грн., Харківський – 28,3 млн.грн., Балаклійський – 21,3 млн. грн. та Дергачівський – 14,4 млн. грн.
Нагадаємо, що загалом, за час, коли почав нараховуватись військовий збір в Україні (з серпня 2014 року), платники Харківщини встигли поповнити бюджет на майже 2 мільярди гривень.
http://rajradazm.at.ua/forum/4-13328-1

Сплачуєш за навчання у вітчизняному ВУЗі – отримай податкову знижку
17.01.2018 - Головне управління ДФС у Харківській області
ГУ ДФС у Харківській області нагадує, що діючим законодавством передбачена компенсація частини витрат, понесених громадянином за навчання у вітчизняному ВУЗі чи ПТУ.
Так, фізична особа – платник податку на доходи фізичних осіб має право включити до податкової знижки фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім‘ї першого ступеня споріднення.
Окрім того, з минулого року скасовано обмеження щодо суми коштів та стосовно навчального періоду, за який здійснено таку сплату та враховуватимуться фактично понесені платником податку витрати. При цьому загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п.164.6 ст.164 Податкового кодексу України.
Також, за результатами 2017 року платник податку може скористатися правом на отримання податкової знижки, пов‘язаної з навчанням члена сім‘ї першого ступеня споріднення, незалежно від того чи одержує такий член сім‘ї заробітну плату.
Для отримання права на податкову знижку громадянину необхідно до 31 грудня надати до районної податкової інспекції декларацію про майновий стан й доходи.
Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, визначено у ст.166 Податкового кодексу України.
http://rajradazm.at.ua/forum/4-13329-1

Від автовласників Харківщини до місцевих бюджетів надійшло 29,7 млн. гривень
16.01.2018 - Головне управління ДФС у Харківській області
Протягом 2017 року до місцевих бюджетів надійшло 23,5 млн. грн. транспортного податку з фізичних осіб та 6,2 млн. грн. з юридичних осіб. Зазначену суму податку власники VIP-авто сплатили більш ніж за 900 легкових автомобілів (власники фізичні особи) та 375 (юрособи).
В ГУ ДФС у Харківській області відзначають, що у зрівнянні з минулорічним періодом надходження по фізичних особах збільшились на 1 млн. грн. ( у 2016 році сплатили понад 22 млн. грн.). Збільшилась і кількість авто - на 50.
Найбільше цього податку сплатили фізичні особи у Київському районі м. Харкова. У фіскальній службі підкреслюють, що найпоширеніша модель, яку обирають для себе мешканці вказаного району, є «Mercedes».
А ось у Харківській області в лідерах по сплаті фізособи Харківського та Дергачівського районів. Вони надають перевагу моделі «BMW».
В податковому відомстві регіону зазначили, що наприкінці минулого року, Харківська область посіла друге місце після м. Києва по сплаті транспортного податку фізичними особами.
http://rajradazm.at.ua/forum/4-13330-1
0662550937